සලමොන්ගේ ප්‍රඥාව – 4 වන පරිච්ඡේදය –

1 දරුවන් නොලැබුවත් දැහැමි ව පැවතීම හොඳ ය. 
මන්ද, දෙවිඳාණෝ ද මිනිසා ද එය ඉහළින් අගය කරති, දැහැමිකම සදහට ම අමරණීය ව පවතියි. 
2 දැහැමිකම ඇති විට අපි එය අනුගමනය කරමු. 
එය නැති විට එය ගැන පුල පුලා බලා සිටිමු. 
නිදොස් ව තෑගි ලබාගැනීමට එය යත්න දැරූ බැවින් ජය ලැබූ පසු එය කිරීටය ලබා සදහට ම ජයෙන් ජයට යනු ඇත. 
3 එහෙත් අභක්තික දරු කැලෙන් කිසි පලක් නැත. 
අවජාත පරපුරකින් එන බැවින් එය කිසි දා යටට මුල් නොඅදිනු ඇත. 
කිසි දා තිර පදනමක් නොදමනු ඇත. 
4 කලකට එහි අතු රිකිලි ඇති විය හැකි ය. 
එහෙත් එය හොඳින් මුල් ඇද නැති බැවින් සුළඟට සෙල වී චණ්ඩ කුණාටුවෙන් ඉදිරී වැටෙනු ඇත. 
5 තරමක් වැඩෙනු පෙර එහි අතු කැඩී බිඳී යනු ඇත. 
ඒවායේ ඵල නිෂ්ඵල ය. 
ඒවා කෑමට තරම් පැසී නැත; 
ඒවා කිසිවකට සුදුසු නැත. 
6 දෙවිඳුන් විනිශ්චය කරන විට, පාප සේවනයෙන් උපත ලැබූ දරුවන් ඔවුන්ගේ දෙමාපියන් කළ වරදට සාක්ෂි දරනු ඇත.

දැහැමියාගේ අකාල මරණය

7 දැහැමියා අකාලයේ මියගියත් සැනසුම ලබයි. 
8 වයසට ගරුසරු ලැබෙන්නේ දිගායුසෙන් නොවේ. 
ජීවිතයේ සැබෑ මිම්ම ද අවුරුදු ගණන නොවේ. 
9 මිනිසාගේ පැසුණු කෙස් නම්, තේරුම්ගැනීමේ ශක්තිය යි. 
පැසුණු මහලු විය නම්, නොකැළැල් ජීවිතය යි. 
10 දැහැමියා දෙවිඳුන් ප්‍රසන්න කිරීමට සෙවූ බැවින් එතුමාණෝ ඔහුට ප්‍රේම කළ සේක. 
පවිටුවන් අතර ජීවත් වෙද්දී ම ඔහු ඔසවාගනු ලැබී ය. 
11 ඔහු රැගෙන ගියේ නපුර ඔහුගේ තේරුම්ගැනීම විකෘති නොකරන පිණිස ය.
ද්‍රෝහිකම ඔහු දූෂණය නොකරන පිණිස ය. 
12 නපුර කෙරෙහි ඇති සිත් ඇලුම්කම යහපත් දේ පරදවාලයි. 
තණ්හාව නමැති සුළඟ අවංක සිත දූෂණය කරයි. 
13 කෙටි කලකින් සම්පූර්ණත්වය ලබාගත් බැවින් ඔහු දිගායු වැළඳී ය.
14 ඔහු සමිඳුන්ට ප්‍රසන්න වූ නිසා එතුමාණෝ, ඔහු වටකර තිබූ දුෂ්ටකමින් ඔහු විගස මුදාගත් සේක.
එහෙත් ඒ සෙනඟ තේරුම් නොගෙන ඔහු දෙස බලා සිටිති. 
එය ඔවුන්ට අවබෝධ වී නැත. 
15 වරප්‍රසාදය සහ දයාව දෙවිඳුන් විසින් තෝරාගනු ලැබූ අයට ලැබෙනු ඇත. 
එතුමන්ගේ සැදැහැවතුන්ට රැකවරණය ලැබෙනු ඇත. 
16 මියයන දැහැමියා ජීවත් ව සිටින අභක්තිකයා හෙළා දකියි. 
තරුණයාගේ අකාල මරණය ද දුෂ්ටයාගේ දිගුකල් ජීවත් වීම ද හෙළා දකියි; 
17 සමිඳාණන් පැණවතා සඳහා අරමුණු කර ගත් දේ හො‍් එතුමන් ඔහු රැකවරණයට ගන්නේ මන්ද කියා හො‍් තේරුම් නොගෙන, මේ අය පැණවතාගේ අවසානය දකිති. 
18 ඔව්හු බලා සිට අපහාස කරති. 
එහෙත්, සමිඳාණෝ ඔවුන් බලා සිනාසෙන සේක. 
19 ඔවුන් විගස ගරුසරු නැති මළකඳන් වනු ඇත; 
මියගියවුන් අතර සදහට ම නින්දාවට ලක් වනු ඇත. 
සමිඳාණෝ ඔවුන් නිහඬ කරවමින් ඔවුන්ට තදින් පහර දෙන සේක. 
ඔවුන්ගේ පදනම්වලින් ඔවුන් උදුරා දමන සේක; 
ඔවුන් සම්පූර්ණයෙන් ම වනසාලනු ඇත. 
සන්තාපය ඔවුන්ට හිමි වනු ඇත. 
ඔවුන් ගැන සිහි කිරීම මැකී යන්නේ ය. 
20 ඔවුන්ගේ පාප ගැන ගණන් දීමට ඔව්හු වෙවුල වෙවුලා එන්නො‍් ය. 
ඔවුන්ගේ අපරාධ ඔවුන්ට විරුද්ධ ව චෝදනා කරනු ඇත.

Suba Asna - සුබ අස්න

FREE
VIEW