අතී බලවත් ජේසු තුමන්ගේ ශ්‍රී ගල්ලෙනේ යාච්ඤාව

අහෝ! වන්දනීය වූ දේව ගැලවුම්කාරයාණන් වන ජේසු ක්‍රිස්තුනී, සත්තකින්ම අපේ මහා පව් නිසා, ඔබවහන්සේ එදා කල්වාරියේ කුරුස ගසෙහි දිවි පිදු සේක. අහෝ! ක්‍රිස්තුස් ගැලවුම්කාරයාණන්ගේ වන්දනීය වූ කුරුසියෙනි, ජේසුතුමන්ගේ ශ්‍රී කුරුසියෙනි, ශුද්ධවූ කුරුසියෙනි, අපගේ සිතුවිලි සිහිපත් කළ මැනව. ආ! ස්වාමින්වහන්සේගේ ශුද්ධවූ කුරුසියෙනි, සකල විද අන්තරාවලින්ද, දුක් කරදර වලින්ද, අප මුදා ගත මැනව.
ආ! ජේසු ගැලවුම්කාරයාණන්ගේ ශුද්ධවූ කුරුසියෙනි, සතුරාගෙන් අප ආරක්ෂා කළ මැනව.
ආ! අපගේ ස්වාමින්වහන්සේගේ ශ්‍රී කුරුසියෙනි, අකල් මරණයෙන් අප ගලවා සදා ජීවනය අපට දානය කළ මැනව.

ආ! කුරුසියෙනි, ඇණගසනු ලැබුවාවූ නාසරෙත්හි ජේසු තුමෙනි, සදාකල් අපට අනුකම්පා කළ මැනව.
ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් තුමෙනි, ඔබවහන්සේගේ මහිමයෙන්ද, දුක් ප්‍රාප්තියෙන්ද, උත්ථානයෙන්ද, දෙවිකෙනෙකුටම හිමි වූ අහස් නැගීමෙන්ද, අපව ස්වර්ගයට පමුණුවනු පිණිස සත්තකින්ම එදා ගවලෙනෙහි ඉපදී, මහ සිකුරාදා දින කල්වාරි කඳු මුදුනෙහි කුරුසියේ ඇණ ගැසීමෙන් පසු උකුත් වී නිකදේමුස් සහ ජෝශප් යන භක්තිකයන් විසින් කුරුසියෙන් බාන ලදුව තැන්පත් කරනු ලැබූ සේක.
සත්තකින්ම ඔබවහන්සේ ඉපදී දහතුන් වන දිනදී රජ තුන් කට්ටුව විසින් රත්තරන් තැවරලා සහ සුවඳ ලාටු යන පඬුරු පුදන ලදී. සත්තකින්ම ඔබ වහන්සේ ස්වර්ගාරෝහණය වූ සේක. ජේසු තුමන්ගේ මහිමයෙන් අප සතුරන්ගේ හිරිහැර කරදර හා වංචා වලින් දැනුත් සදාකල්හිත් අප ආරක්ෂා කළ මැනව. ආ! ජේසු ක්‍රිස්තුනී අපට කරුණා කළ මැනව. ශුද්ධවූ මරියනී, ශුද්ධවූ ජුසේ තුමෙනි, අප නිසා යාච්ඤා කළ මැනව.

(මෙහි අපට අවශ්‍ය දේ ජේසුස් වහන්සේ දන්නා නිසා උන්වහන්සේගේ කැමැත්ත හා සැලැස්ම පරිදි නියමිත මොහොතේ නියමිත ආකාරයෙන් ලබා දෙන මෙන් ඉල්ලා යදින්න)

අහෝ ජේසු ක්‍රිස්තුනී සත්තකින්ම ඔබවහන්සේගේ දුක් ගාවිනා මඟින් මේ පාපිෂ්ඨ ලෝකයෙන් ඔබවහන්සේගේ ආත්මය වෙන්වූ සේක. එසේම මරණ මොහොතේදී අපටද උදව් වුව මැනව. මරණ වේදනාව කිසිදු පැකිලීමක් නැතිව ඉවසීමෙන් විඳ දරා ගැනීමට අපට ශක්තිය දුන මැනව. ඔබවහන්සේගේ ශුද්ධවූ දුක්ප්‍රාප්තිය මගින් දැනුත් නිති පතාත් සියලු අන්තරාවලින් අපව ද මුදාලුව මැනව. ආමෙන්.


අනෙකුත් යාච්ඤා – www.subaasna.com/prayers-yachcha

Suba Asna - සුබ අස්න

FREE
VIEW