ජුදිත් – 3 වන පරිච්ඡේදය –

සාම නියෝජිතයන් යැවීම

1 එවිට සාම ගිවිසුමක් යැද මෙසේ කියන ලෙස ඔහු වෙත ඒ පෙදෙස්වලින් දූතයෝ යවන ලද්දෝ ය: 2 ”අපි මහා නෙබුකද්නෙශර් රජුගේ මෙහෙකරුවෝ වෙමු, අපි ඔබ ඉදිරියෙහි මුණින් වැටී සිටිමු. අප සම්බන්ධයෙන් ඔබ කැමැති දෙයක් කරනු මැනවි. 3 අපගේ ගොවි පොළවල් ද, අපගේ සියලු වතුපිටි ඉඩ කඩම් ද, අපගේ සියලු කෙත්බිම් ද, අපගේ ගවබැටළුවන් ද, අපගේ කඳවුරුවල සියලු බැටළු ගාල් ද ඔබට රිසි දෙයක් කිරීම පිණිස බාර දෙමු. ඔබ කැමැති ලෙස ඒවා භාවිත කරන්න. 4 අපගේ නුවරවල් පවා ද, එහි වැසියෝ ද ඔබේ ප්‍රයෝජනය සඳහා ය. යන්න, ඒවා දෙසට ඔබ කැමැති පරිදි ඉදිරියට යන්න.” 5 මේ මනුෂ්‍යයෝ හොලෝපර්නස් වෙතට ගොස් ඔහු ඉදිරියෙහි පෙනී සිට මේ ආකාරයෙන් තමන්ගේ පණිවුඩය කී හ. 6 ඉන්පසු හොලෝපර්නස් තම හමුදාව සමඟ වෙරළ දෙසට බැස ගොස් බලකොටු ඇති නුවරවල ආරක්ෂක භට පිරිස් නවතින්නට සලසා උදව්කාර පිරිසක් වශයෙන් තෝරාගන්නා ලද මිනිසුන් බඳවාගත්තේ ය. 7 මේ නුවරවල වැසියෝ ද, අවට ප්‍රදේශවල වැසියෝ ද මල්දම් පැළඳ, කිංකිණි සහිත රබන්වල ශබ්දයට නටමින් ඔවුන් ගෞරවයෙන් පිළිගත්තෝ ය. 8 එහෙත් ඔහු ඔවුන්ගේ සියලු පූජ්‍ය ස්ථාන විනාශ කර ඔවුන්ගේ පූජනීය වෘක්ෂයන් කපාදැමී ය. ඔහු මෙසේ කෙළේ සියලු ජාතික දේව රූප විනාශ කිරීමට ද, ජාතීන් ලවා නෙබුකද්නෙශර්ට වන්දනා කරවීමට ද, සියලු භාෂාවන් හා ජාතීන් විසින් ඔහු දෙවියකු මෙන් සැලකීමට බල කිරීමට ද ඔහු ලබා තිබුණු නියෝගය අනුව ය. 9 මෙසේ ඔහු ජුදයාවේ මහා කඳු වැටියට මූණ පාමින් පිහිටි ග්‍රාමයක් වූ දෝතාන් අසල එස්ද්‍රලොන් අද්දරට පැමිණියේ ය. 10 ඔහු ගෙබා හා ශිතොපොලිස් නම් නගර අතර කඳවුරු බැඳ හමුදාවට අවශ්‍ය ආහාර නැවත සම්පූර්ණ කරගනු සඳහා එහි මුළු මාසයක් නැවතුණේ ය.

Suba Asna - සුබ අස්න

FREE
VIEW