ශු. බයිබල් වාක්‍ය

මිනිසුන් ඉස්සරහ ඔබ කිතුණුවෙක් කියන්නේ නැතිව ඉදලා තියෙනවද ? මිනිසුන් ඉදිරියේ ඔබ ජේසුව නොහදුනන පුද්ගලයෙක් ලෙස ඉදලා තියෙනවද ? ඔබට ජේසුස් වහන්සේ මෙසේ වදාරන සේක.

” යමෙක් මනුෂ්‍යයන් අබිමුවෙහි මා පිළිගත් බවට සාක්ෂි දරන්නේ ද, මමත් ස්වර්ගයෙහි සිටින මාගේ පියාණන් වහන්සේ අබිමුවෙහි ඔහු පිළිගත් බවට සාක්ෂි දරන්නෙමි. 33 එහෙත්, යමෙක් මනුෂ්‍යයන් අබිමුවෙහි මා ප්‍රතික්ෂේප කරන්නේ ද, මමත් ස්වර්ගයේ වැඩ සිටින මාගේ පියාණන් වහන්සේ අබිමුවෙහි ඔහු ප්‍රතික්ෂේප කරන්නෙමි.” ( ශු මතෙව් 10 : 32 – 33 )

Suba Asna - සුබ අස්න

FREE
VIEW