සැප්තැම්බර් 28 වන දින සුබ අස්න – ශු. ලූක් 9 : 57 – 62

57 ඔවුන් මඟ බැස යද්දී එක් මිනිසෙක්, ”ඔබ වහන්සේ යන ඕනෑ ම තැනකට වුව ද මමත් ඔබ අනුව එන්නෙමි”යි කී ය. 58 ජේසුස් වහන්සේ කතා කොට, ”හිවලුන්ට බෙන ද අහසේ කුරුල්ලන්ට කැදලි ද ඇත; එහෙත් මනුෂ්‍ය-පුත්‍රයාණන්ට හිස තැබීමට වත් තැනක් නැතැ”යි ඔහුට වදාළ සේක. 59 උන් වහන්සේ තව කෙනෙකුට, ”මා අනුව එන්නැ”යි වදාළ සේක. ඔහු: ”ස්වාමීනි පළමුකොට මාගේ පියා භූමදාන කරන පිණිස යන්නට මට අවසර දුන මැනවැ”යි කී ය. 60 උන් වහන්සේ උත්තර දෙමින්, ”මළවුන්ගේ භූමදානය මළවුන් ම කළා වේ; ඔබ ගොස් දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යය ප්‍රකාශ කරන්නැ”යි ඔහුට වදාළ සේක. 61 තවත් කෙනෙක්, ”ස්වාමීනි ඔබ අනුව එන්නෙමි; එහෙත් පළමුකොට මාගේ ගෙදර උදවියගෙන් සමු ගෙන ඊමට අවසර දුන මැනවැ”යි කී ය. 62 ජේසුස් වහන්සේ, ”නගුලට අත තබා ආපසු බලන කිසිවෙක් දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යයට සුදුසු නැතැ”යි ඔහුට වදාළ සේක.

Suba Asna - සුබ අස්න

FREE
VIEW