බාරුක් – 5 වන පරිච්ඡේදය –

1 එම්බා ජෙරුසලම් නගරය, දුක් හා වේදනාවේ වස්ත්‍රය ඉවත ලා, දෙවි මහිමයේ ශෝභනකම සදහට ම ඇඟලාගන්න.
2 දේව අවංකකම නමැති සළුව පැළඳගන්න.
ඔබ සිරස මත සදාතනිකයාණන්ගේ තෙදබල කිරීටය තබාගන්න.
3 මන්ද, මිහි පිට සිටින සෑම ජාතියකට ම ඔබේ මහිමය පෙන්වීමට දෙවිඳාණෝ සලසන සේක.
දෙවිඳාණන් ඔබට දෙන නාමය සදා පවතින්නේ ය.
4 සාමය උදාවූයේ අවංකකමිනි.
ගෞරවය උදාවූයේ ලැදිකමිනි.
5 ජෙරුසලම, නැඟිට උස් තැන්හි සිටගන්න.
ඔබේ දෙනෙත් පෙරදිගට හරවන්න.
සුවිශුද්ධ තැනැන් වහන්සේගේ අණට එකඟ ව පෙර අපර දෙදිගින් රැස් වී සිටින ඔබේ දරුවන් දෙස බලන්න.
දෙවිඳාණෝ ඔවුන් සිහිපත් කළ සේක කියා ඔව්හු ජය ගොස නඟති.
6 සතුරන් නමැති පිරිවර ඇති ව ඔව්හු පයින් පිටත් වී ගියහ.
එහෙත් දැන්, තේජාන්විත ව, උසුලාගෙන යන රජකුමරුන් මෙන් දෙවිඳාණෝ ඔවුන් ඔබ වෙත ගෙනෙන සේක.
7 මන්ද, දේව මහිමාලංකාරයෙහි සුව සේ ඉශ්රායෙල් ජනයා ගමන් කරන පිණිස දෙවිඳාණන් සියලු උස් කඳුවලට ද සදාතන කඳුවලට ද, සම භූමියක් වීමටත්, මිටියාවත් පිරී සමතලා භූමියක් වීමටත් නියම කර ඇත.
8 දේව අණට එකඟ ව වන රොද හා සෑම සුවඳ කුසුම් ගසක් ඉශ්රායෙල් ජනයා හට සෙවණ දෙනු ඇත.
9 දේව දයාව සහ අවංකකම පිරිවර මෙන් ඇතිව දෙවිඳාණෝ ස්වකීය මහිමාලෝකයෙහි ප්‍රීතියෙන් යාමට ඉශ්රායෙල් ජනයාට මඟ පෙන්වන සේක.

Suba Asna - සුබ අස්න

FREE
VIEW