ජෝබ් – 23 වන පරිච්ඡේදය –

ජෝබ්ගේ පිළිතුර

1 එවිට ජෝබ් මෙසේ පිළිතුරු දුන්නේ ය:
2 ”අද මාගේ විලාපය කටුක ය.
දෙවිඳුන්ගෙන් මා ලත් පහර බරපතල නිසා කෙඳිරිගාමි.
3 අහෝ!
එතුමන්ගේ නඩු ආසනය ළඟට පැමිණෙන්නත්, එතුමන් හමුවන්නත් මට පුළුවන්කමක් ඇත්නම්.
4 එතුමන් ඉදිරියෙහි මාගේ නඩුව පිළිවෙළින් කියා සිටිමි.
කථිකයෙකු මෙන් හැම තර්කයක් ම ඉදිරිපත් කරමි.
5 එවිට එතුමන් පවසන දෙය තේරුම් ගෙන,
මට දෙන උත්තරය දැනගන්නෙමි.
6 එතුමන් සිය බල මහිමය පා මා සමඟ වාද කරනු ඇද් ද?
නැත.
එතුමාණෝ මා කියන දෙයට සවන් දෙන සේක.
7 එහි දී, මා වැනි දැහැමි කෙනෙකු සමඟ වාද කළ බව එතුමන්ට පෙනෙනු ඇත.
විනිසකරුවන් විසින් මම නිදහස් කරනු ලබන්නෙමි.
8 මම පෙරදිග බලා ගියෙමි;
දෙවිඳාණෝ එහි නැත.
අපරදිග බලා ගියෙමි;
එතුමෝ එහිත් නැත.
9 මම උතුරට හැරී, මම දකුණට හැරී, එතුමන් සෙව්වෙමි.
ඒ කිසි තැනක එතුමෝ දකින්නට නැත.
10 එහෙත්, මා ගන්න හැම පියවර ම එතුමාණෝ දන්න සේක;
මා පරීක්ෂණයකට භාජන කළොත් මා තනි රත්රන් බව දැනගනු ඇත.
11 මට එතුමන් නියම කොට ඇති මාවතෙහි ම මම ගමන් කරමි.
එතුමන්ගේ නියෝගවලින් ඉවත් ව නොයමි.
12 එතුමන්ගේ ආඥා මම නිරතුරු පිළිපදිමි.
එතුමන්ගේ වදන් මා හද තුළ නිදන් කර ගනිමි.
13 එතුමාණන් යමක් තීරණය කළොත් එය වෙනස් නොවන්නේ ය;
ඒවා වෙනස් කළ හැක්කේ කාට ද?
එතුමාණෝ තමන් සිතූ දේ ඉටු කරන සේක.
14 මා පිළිබඳ සිය අදහස එතුමන් සපුරාලනු ඇත;
එවැනි අදහස් එතුමන්ගේ සිතෙහි තව බොහෝ ඇත.
15 ඒ නිසා එතුමාණන් හමු වීමට මම බිය වෙමි.
එතුමන් ගැන සිතන විට මම බිය පත් වෙමි.
16 සව් බලැති දෙවි තුමාණෝ මහද දුබල කළ සේක;
එතුමාණෝ මාගේ සිතෙන් දිරිය පහකළ සේක.
17 අඳුරින් මම වට වී සිටිමි;
එතුමන් නොපෙනෙන ලෙස ගන’ඳුරින් මාගේ මුහුණ ආවරණය වී තිබේ.

Suba Asna - සුබ අස්න

FREE
VIEW