ජෝබ් – 13 වන පරිච්ඡේදය –

1 ”බලන්න, ඔබ කී සියල්ල මාගේ ඇසින් දැක, කනින් අසා තේරුම් ගතිමි.
2 ඔබ දන්න දේ මමත් දනිමි.
මාගේ දැනුම ඔබේ දැනුමට දෙ වැනි නොවේ.
3 එහෙත්, මාගේ කතාව සව් බලැති දෙවිඳුන් සමඟ ය.
එතුමන් සමඟ තර්ක කරන්නට සැරසී සිටිමි.
4 ඔබ වනාහි ඇත්ත සඟවා නැත්ත කියන අය වන්නහු ය.
ඔබ කවුරුත් කූට වෙද්දු ය.
5 ඔබ නිහඬ ව ඉන්නහු නම්, ඔබ පැණවත්හු යයි සලකනු ලබන්නහු ය.
6 කරුණාකර, මාගේ තර්කවලට සවන් දෙන්න.
මාගේ විවාදවලට කන් දෙන්න.
7 ඔබ ඇත්ත සඟවන්නේ දෙවිඳුන් වෙනුවෙන් ද?
ඔබ නැත්ත කියන්නේ එතුමන් උදෙසා ද?
8 ඔබ දෙවිඳුන්ට පක්ෂ ව වාද ඉදිරිපත් කරන්නහු ද?
උසාවියෙහි එතුමන්ගේ නඩුව තර්ක කරන්නහු ද?
9 එතුමන් ඔබ හොඳින් විමසා බැලුවොත් යහපත් දෙයක් සම්බ වනු ඇද් ද?
මිනිසුන් රවටන්නාක් මෙන් එතුමන් රවටන්නට ඔබට හැකි වේ ද?
10 ඔබ, නිකරුණේ මට වරද තබන්නහු නම්, එතුමන් නොවරදවා ම ඔබට දඬුවම් දෙන බව සත්තක ය.
11 එතුමන්ගේ ශ්‍රී මහිමය ඔබ බිය ගන්වන්නේ නැද් ද?
එතුමන්ගේ භයංකරකම ඔබ යටපත් කරන්නේ නැද් ද?
12 ඔබේ උපදේශ පරණ හණ මිටි වැනි ය.
ඔබේ තර්ක කඩා හැලෙන මැටි තාප්ප වැනි ය.
13 නිශ්ශබ්ද වන්න;
මට කතා කරන්න ඉඩ දෙන්න:
වන දෙයක් වුණා වේ.
14 මම බෙල්ලේ වැල දමාගන්නට කැමැත්තෙමි;
දිවි නසාගන්නට පවා සූදානම් ය.
15 එතුමාණන් මා මැරුවත් මට කමක් නැත.
මට බලාපොරොත්තුවක් නැත.
එහෙත්, එතුමන් ඉදිරියෙහි මාගේ නඩුව කියා පාන්නෙමි.
16 මෙසේ මුහුණ පෑම ම මාගේ ගැළවීම විය හැක.
මන්ද යත්, අභක්තික කිසිවෙකු එතුමාණන්ට මුහුණ නොපාන බව මම දනිමි.
17 මට සවන් දෙන්න;
මාගේ මේ කතාව හොඳ හැටි අසන්න.
18 මෙන්න, මාගේ විත්තිය පිළියෙළ කොට ඇත,
මා නිදොස් වන බව සිකුරු ය.
19 නඩුවේ දී මා සමඟ තර්ක කරන සමතෙක් ඇද් ද?
එවැන්නෙක් ඇත්නම්, මම නිහඬ වී මරණයට යමි.
20 මේ කරුණු දෙක පමණක් ඉල්ලා සිටිමි.
එවිට මම ඔබ අබිමුවින් සැඟවී නොයමි.
21 ඔබේ හස්තය මා කෙරෙන් ඉවතට ගත මැනව.
ඔබේ භයංකරකමින් මා යටත් නොකළ මැනව.
22 ඉන්පසු ඔබ මට විරුද්ධ ව චෝදනා කළොත් මම උත්තර දෙමි.
නැතහොත් මම සිතාසිය නිකුත් කරමි;
ඔබ විත්තිය කියන්න.
23 අපරාධ හා පව් කීයක් ගැන මම වරදකරු වෙම් ද?
මාගේ වරද හා පාපය මට දැන්නුව මැනව.
24 ඔබ මාගෙන් මුහුණ සඟවාගෙන මා ඔබේ සතුරෙකු කොට ගණන් ගන්නේ මන් ද?
25 සුළඟේ ගසාගෙන යන පරඬලාපතකට ඔබ හිරිහැර කරන සේක් ද?
වියළි පිදුරු ගසක් පසුපස එළවාගෙන යන සේක් ද?
26 ඔබ මට විරුද්ධ ව දරුණු චෝදනා ගෙනෙන සේක:
මා තරුණ වියේ දී කළ අයුතුකම් පවා ඔබ දැන් මා පිට පවරන සේක.
27 මාගේ දෙපා දඬුකඳෙහි දමන සේක.
ඔබ මා යන යන තැන විමසන සේක.
මාගේ ගමනට සීමා තබන සේක.
28 ඒ නිසා මාගේ දිවිය දිරා ගිය ලීයක් මෙන් ද කාවුන් කෑ කබායක් මෙන් ද දුබල වී ඇත.

Suba Asna - සුබ අස්න

FREE
VIEW