ගීතාවලිය – 61 වන පරිච්ඡේදය –

විප්‍රවාසගත වූවෙකුගේ යැදුම

දාවිත්ගේ ගීතයකි.
1 අහෝ දෙවිඳුනි!
මාගේ මොරගැසීම ඇසුව මැනව;
මාගේ යැදුමට සවන් දුන මැනව.
2 මාගේ සිතෙහි දිරිය සුන් වන කල පාතාල ලොව ගැටියේ සිට මම ඔබට හඬගසමි.
මට නැඟිය නොහැකි පර්වතයකට මා ගෙන ගිය මැනව.
3 මන්ද, ඔබ තුමාණෝ මාගේ සරණය වූ සේක;
සතුරාට එරෙහි ව සවි බලකොටුවක් වූ සේක.
4 මම ඔබේ නිවෙසෙහි සදහට ම වාසය කරන්නෙමි;
ඔබේ පියාපත් සෙවණෙහි සරණ ලබන්නෙමි.
5 අහෝ දෙවිඳුනි!
ඔබ මාගේ බාර හාරවලට සවන් දුන් සේක.
ඔබේ නාමයට ගරුබිය පාන අයගේ උරුමය මට දුන් සේක.
6 රජතුමන්ගේ ආයු වැඩි කළ මැනව!
එතුමන්ගේ ජීවිත කාලය චිරාත් කාලයක් පවතී වා!
7 ඒ රජ දෙවිඳුන් අබියස සදහට සිහසුන අරා වැඩ සිටී වා!
එතුමා ආරක්ෂා කරනු වස් ඔබ තිර පෙමින් සත්‍යතාව එතුමාට ප්‍රදානය කරන සේක් වා!
8 එවිට මම නිතර ම ඔබේ නාමයට පැසසුම් ගී ගයන්නෙමි;
දිනෙන් දින පොරොන්දු ඉටු කරන්නෙමි.

Suba Asna - සුබ අස්න

FREE
VIEW