ගීතාවලිය – 53 වන පරිච්ඡේදය –

අභක්තික මිනිසා

දාවිත් ලියූ සංගීතයකි.
1 අඥානයා, ”දෙවි කෙනෙක් නැතැ”යි සිතින් සිතන්නේ ය.
එසේ සිතන්නෝ, දූෂිත, පිළිකුල්, අපරාධ කරන්නෝ ය.
යහපත කරන කිසිවෙක් නැත.
2 සුරලොව සිට දෙවිඳාණෝ නරලොව නරඹන සේක.
එසේ ය, දෙවිඳුන් සොයා යන නුවණැති අය ඇද්දැ යි එතුමාණෝ විමසන සේක.
3 සියලු දෙනා නපුරට වැටී ඇත;
එක ලෙස දූෂණය වී ඇත.
යහපත කරන්නෙක් නැත;
ඇත්තේ ම නැත.
4 අහරක් බුදින ලෙස මාගේ සෙනඟ කාදමන, දෙවිඳුන් නොඅයදින, අපරාධ කරන අයට කිසි ම දැනුමක් නැද් ද?
5 පෙර නොවූ විරූ බියකින් ඔව්හු බියට පත් වූ හ.
ඔබ වැටලූ සතුරන්ගේ ඇටකටු දෙවිඳාණෝ විසුරුවා හැරිය සේක.
එතුමාණන් ඔවුන් ප්‍රතික්ෂේප කළ බැවින් ඔව්හු අවමන් ලැබූ හ.
6 සියොන් කන්දෙන් ඉශ්රායෙල්වරුන්ගේ විමුක්තිය පැමිණියොත් කොතරම් යහපත් ද?
දෙවිඳුන් සිය සෙනඟට සැප සම්පත් සලසා දුන් විට,
ජාකොබ්ගේ සෙනඟ ප්‍රීති ප්‍රමෝද වන්නෝ ය;
ඉශ්රායෙල් ජනතාව ප්‍රීති සන්තෝෂ වන්නෝ ය.

Suba Asna - සුබ අස්න

FREE
VIEW