ගීතාවලිය – 27 වන පරිච්ඡේදය –

විශ්වාසය හා ධෛර්යය

දාවිත්ගේ ගීතයකි.
1 හිමිසඳ මාගේ ආලෝකය හා විමුක්තිය ය;
මම කිසිවෙකුට බිය නොවෙමි.
හිමිසඳ මාගේ ජීව ශක්තිය ය;
මට භීතියක් නැත.
2 දුදනන් වන මාගේ විරුද්ධකාරයෝ සහ සතුරෝ මා කා දමන පිණිස ආ කල ඔව්හු පැකිළී වැටුණෝ ය.
3 බළ ඇණියක් මට විරුද්ධ ව කඳවුරු බැන්දත්, මසිතට බියක් නැත.
මට විරුද්ධ ව යුද ගිනි ඇවිළුණත්, මම සුරක්ෂිත ව සිටිමි.
4 හිමි තුමන්ගෙන් එක ම යැදුමක් යදිමි;
එය තරයේ සොයන්නෙමි.
එනම්, හිමි තුමන්ගේ ශෝභාලංකාරය නරඹන පිණිසත්, දේව මාලිගාවේ දී උදය භාවනා කරන පිණිසත් මා දිවි ඇති තාක් හැම දා සමිඳුන්ගේ මන්දිරයේ විසීමට ය.
5 විපත් දවසේ දී එතුමාණෝ සිය භවනෙහි මා තබා රක්නා සේක;
සිය මණ්ඩපයෙහි රහස් කාමරයක මා සඟවන සේක.
එතුමාණෝ මා ඔසවා පව්වක් මත මා තබන සේක.
6 දැනුදු මා සිසාරා සිටින මාගේ සතුරන්ට ඉහළින් මාගේ හිස ඔසවමි;
එතුමන්ගේ මණ්ඩපයෙහි ප්‍රීති පූජා පුදන්නෙමි;
හිමි සඳුට ගී ගයා වාදනය කරන්නෙමි.
7 හිමි තුමාණෙනි, මා හඬ නඟා කියන දෙයට සවන් දුන මැනව;
මට කරුණා කොට උත්තර දුන මැනව.
8 ”මා අබිමුවට එන්නැ”යි ඔබ කියන කල, සමිඳුනි, ”ඔබ අබිමුවට එන්නෙමි”යි මාගේ සිතින් කීවෙමි.
9 මා කෙරෙන් ඔබේ මුහුණ සඟවා නොගත මැනව;
උදහසින් ඔබ මෙහෙකරුවා බැහැර නොකළ මැනව.
ඔබ මාගේ සරණ වන සේක.
මාගේ විමුක්තිදායක දෙවියෙනි, මා පහ නොකළ මැනව;
මා අත් නොහළ මැනව.
10 මාගේ මවුපිය දෙදෙනා මා අත්හැරියෝ ය;
එහෙත්, හිමි තුමාණෝ මා පිළිගන්න සේක.
11 සමිඳුනි, ඔබේ දහම් මඟ මට ඉගැන්නුව මැනව;
මාගේ සතුරන් නිසා උවදුරු රහිත මඟක මා ගෙන ගිය මැනව.
12 මාගේ එදිරිකරුවන්ගේ අභිප්‍රායවලට මා පාවා නුදුන මැනව.
බොරු සාක්ෂිකාරයෝ ද කෲර ලෙස තර්ජන කරන්නෝ ද මට විරුද්ධ ව නැඟී සිටිති.
13 ”ජීවතුන් අතර සමිඳුන්ගේ යහපත්කම මට දක්නට ලැබේ ය”යි මම විශ්වාස කරමි.
14 සමිඳුන් කෙරේ බලා සිටින්න;
ශක්තිමත් වන්න;
ධෛර්යවත් වන්න;
සමිඳුන් කෙරේ බලා සිටින්න.

Suba Asna - සුබ අස්න

FREE
VIEW