ගීතාවලිය –108 වන පරිච්ඡේදය –

උදෑසන ගීතයක්

දාවිත්ගේ ගීතයකි.
1 අහෝ දෙවිඳුනි!
මට අචල විශ්වාසයක් ඇත්තේ ය.
මම ගී ගයා ඔබ පසසමි.
මාගේ හදවත, අවදි වන්න!
2 එම්බා කුඩා වීණාව!
මහා වීණාව, පිබිදෙන්න!
එවිට මම උදා හිරු අවදි කරන්නෙමි.
3 අහෝ සමිඳුනි!
මම ජනතාව අතර ඔබ පසසමි;
විජාතීන් අතර මම ඔබට ගී ගයමි.
4 ඔබේ තිර පෙම සගලොව දක්වා නඟින්නේ ය;
ඔබේ සත්‍යවාදීකම අහස උසට නැඟී ඇත්තේ ය.
5 දෙවිඳුනි, ඔබේ ශ්‍රේෂ්ඨත්වය අහසට වඩා උසස් බව දැක්වුව මැනව;
ඔබේ මහිමාලංකාරය ලොව පුරා පැතිරේ වා!
6 ඔබ ප්‍රේම කරන්නන් මිදෙන පිණිස ඔබේ දකුණතින් අපට ගැළවීම දුන මැනව.
අපේ අයැදුමට පිළිතුරු දුන මැනව.
7 දෙවිඳාණෝ සිය ශුද්ධස්ථානයෙන් මෙසේ වදාළ සේක:
”විජයශ්‍රීයෙන් මම ෂෙකෙම් නම් පෙදෙස බෙදා දෙන්නෙමි;
සුක්කොත් නම් මිටියාවත මැන වෙන් කරන්නෙමි.
8 ගිලියද් සහ මනස්සේ යන රටවල් මාගේ ය;
එප්‍රායිම් දේශය මාගේ හිස් වැස්ම වන්නේ ය;
ජුදා පෙදෙස මාගේ රාජකීය ජයකොන්තය වන්නේ ය;
9 මෝවබ් පෙදෙස මාගේ පා දොවන බඳුන වන්නේ ය;
මාගේ පා වහන් ඒදොම් දේශයට වීසි කොට එය අයිති කරගන්නෙමි.
පිලිස්තිය යටත් කොට ජය ඝෝෂා නඟන්නෙමි.”
10 කොටු පවුරු ඇති පුරයට මා කැඳවාගෙන යන්නේ කවරෙක් ද?
ඒදොම් දේශයට මා ජය පෙරහරින් ගෙන යන්නේ කවරෙක් ද?
11 අහෝ සමිඳුනි!
ඔබ අප සමඟ කෝප වී සිටින සේක් ද?
අප සේනාවන් සමඟ ඔබ නොවඩින සේක් ද?
12 එදිරිකරුට විරුද්ධ ව ඔබ අපට සහාය දානය කළ මැනව.
මන්ද, මිනිසාගේ උපකාරය නිෂ්ඵල වන්නේ ය.
13 දෙවිඳුන්ගේ සහය ඇති ව අපි වීරයන් මෙන් සටන් කරන්නෙමු;
එතුමාණෝ ම අපේ එදිරිකරුවන් පයින් පාගාදමන සේක.

Suba Asna - සුබ අස්න

FREE
VIEW