කොරෝනා වෛරසයෙන් ලොව මුදවා ගන්නා පිණිස ප්‍රැන්සිස් සුදතුම් පියතුමන් විසින් දේවමාතාවන්ට පුදකළ යැදුම

බලාපොරොත්තුවේ සහ ගැලවීමේ සලකුණ ලෙස / අප ජීවිත ගමනේ / නිරන්තරයෙන් බබලන්නාවූ / අහෝ කුමර මරියාවෙනි! / රෝගීන්ගේ ආරෝග්‍යෙයෙනි / අපගේ ජීවිත / ඔබට බාර කරමු.

නොසැලෙන විශ්වාසයකින් / ඔබගේ පුතුනුවන්ගේ දුක් වේදනාවට / පංගුකාර වෙමින් / කුරුසිය පාමුල සිටියාවූ / මරියාවෙනි, / ඔබ , ලෝ මිනිස් වර්ගයාගේ / ගැලවීමේ බලාපොරොත්තුව බැවින් / ඔබගේ දරුවන්ගේ අවශ්‍යතාවයන් දන්නීය.

එදා ගලීලයේ කානානුවර පවුල උදෙසා මැදිහත් වූ මවුනි , / මෙම වසංගත පීඩා සමය / ඉක්මනින් අවසන් වී / ප්‍රීතිය හා සැනසුම / ස්ථිර වශයෙන් / ඔබ තුලින් අපට නැවත ලැබෙන බව, / අපි තරයේ විශ්වාස කරමු.

කිතු සමිදාණන් / අපෙන් ඉල්ලන දේ කරනු වස් / පියාණන් වහන්සේගේ කැමැත්තට / අපගේ ජීවිත අනුගත කරනු පිණිස / දිව්‍යමය ප්‍රේමයේ මාතාවෙනි / සුදත් බලයෙන් පිරෙනු සදහා / අපට සහය දුන මැනව, / සිරි කුරුසිය තුළින් / අපට ගැලවීමේ ප්‍රීතිය ලබා දෙනු සදහා / අපගේ වේදනාවන් / තමන් වහන්සේ වෙත පවරාගත්, / අපගේ දුක , කදුල ඉසුළුවා වූ / කිතු සමිදාණන්ගේ ශ්‍රී ලේ අනුහසින් / මෙම වසංගතයෙන්, / ලෝකයත්, අප දේශයත්, ප්‍රදේශයත් රැකදෙන පිණිස / අප නිසා යාච්ඤා කල මැනව.

ශුද්ධවූ දේව මෑණියෙනි , ඔබගේ රැකවරණය තුළ අපි ඔබගේ සරණය සොයමු.
දයාබර මෑණියෙනි, සියලු අනතුරු වලින් අප ගලවා අප පරික්ෂාවට පත්ව ඇති මේ මොහොතේ අපගේ ඉල්ලීම අහක නොදැමුව මැනව.
ආරෝග්‍ය මාතාවෙනි!!! අප නිසා යාච්ඤා කළ මැනව. ආමෙන් !
Suba Asna - සුබ අස්න

FREE
VIEW