උපදේශකයා හෙවත් සිරාක් – 15 වන පරිච්ඡේදය –

1 සමිඳුන් හට ගරුබිය පාන මිනිසා එසේ කරන්නේ ය.
නීතිය දැඩි කොට තේරුම්ගන්නා ප්‍රඥාව ලබාගන්නේ ය.
2 ඈ මවක මෙන් ඔහු හමු වීමට එන්නී ය.
මනාලියක මෙන් ඈ ඔහු ආදරයෙන් පිළිගන්නී ය.
3 ඈ ඔහු නැණවත්කම නමැති ආහාරයෙන් පෝෂණය කරන්නී ය.
ප්‍රඥාව නමැති ජලය ඔහුට පානය කිරීමට දෙන්නී ය.
4 ඔහු ඇය කෙරෙහි විශ්වාසය තබන අතර ලජ්ජාවට පත් නොවන්නේ ය.
5 ඈ ඔහුගේ මිතුරන්ට ඉහළින් ඔහු උසස් කරන්නී ය.
සභාව මැද ඔහුගේ මුඛය හරින්නී ය.
6 ඔහුට වාසනාව ද ප්‍රීතියේ කිරුළක් ද සම්බ වන්නේ ය.
උරුමය වශයෙන් ඔහු සදා කීර්තියක් ලබන්නේ ය.
7 අනුවණයෝ කිසි කලක ඇය අත්කර නොගන්නෝ ය.
පවිටු අය ඈ නොදකින්නෝ ය.
8 ඈ අහංකාරයෙන් තොර ව සිටියි.
බොරුකාරයෝ ඈ ගැන නොසිතන්නෝ ය.
9 පවිටු අයගේ මුඛය ප්‍රශංසා ගීතය නොදන්නේ ය.
මන්ද, සමිඳාණෝ එය එහි නොතැබූ සේක.
10 ප්‍රශංසාව ප්‍රකාශ විය යුත්තේ ප්‍රඥාව තුළින් ය.
සමිඳාණන් වහන්සේ ම එය පොළඹවන සේක.

මිනිසාගේ නිදහස

11 ”සමිඳාණෝ මට පව් කරන්ට සැලැසූ සේකැ”යි නොකියන්න.
උන් වහන්සේ තමන් පිළිකුල් කරන දෙයක් නොකරන සේක.
12 ”මා නොමඟ යැව්වේ උන් වහන්සේ ය”යි නොකියන්න.
පවිටුවෙකුගෙන් උන් වහන්සේට කිසි පලක් නැත.
13 සමිඳාණෝ පිළිකුල් වූ සියලු දෙයට වෛර කරන සේක.
උන් වහන්සේට ගරුබිය පාන්නෝ ද එයට ප්‍රේම නොකරති.
14 ආරම්භයේ දී උන් වහන්සේ මිනිසා මැවූ සේක.
ඔහුගේ ම තීරණවලට ඉඩ දුන් සේක.
15 ඔබ කැමැති නම්, පණත් ඉටු කිරීමට ඔබට පුළුවන.
විශ්වාසවන්ත ව හැසිරීමට ඔබ තුළ බලයක් ඇත්තේ ය.
16 ඔබ ඉදිරියෙහි උන් වහන්සේ ගින්න ද ජලය ද තැබූ සේක.
අත දිගු කර ඔබ වඩා කැමැති දේ තෝරා ගන්න.
17 මිනිසා අබිමුව ජීවිතය ද මරණය ද ඇත්තේ ය.
මෙයින් මිනිසාට ඔහු වඩා කැමැති දේ දෙනු ලබන්නේ ය.
18 සමිඳුන්ගේ ප්‍රඥාව අතිවිශාල ය.
උන් වහන්සේ සර්වබලධාරී වන සේක;
සියල්ල දන්න සේක.
19 උන් වහන්සේගේ නෙත් තමන්ට ගරුබිය පාන්නන් දෙසට හැරී ඇත්තේ ය.
මිනිසාගේ සියලු ක්‍රියාවන් උන් වහන්සේ දන්න සේක.
20 අදමිටු වීමට උන් වහන්සේ කිසිවෙකුට අණ නොකළ සේක;
කිසිවෙකුට පව් කිරීමට අවසරයක් නුදුන් සේක.

Suba Asna - සුබ අස්න

FREE
VIEW