ශු. පවුලේ මංගල්‍යය

අද අප ශු. පවුලේ මංගල්‍යය සමරන්නෙමු. කිතුනු සභාවේ කුඩාම ඒකකය නමුත් බලවත්ම ඒකකය පවුලයි. ඔබ පවුලක දුවෙක් පුතෙක් වෙන්න ඇති. ඇත්තමට ඔබ ඔබේ පවුල තුල වගකීම් ඉටු කරනවාද ? දෙව්මව්පියන්ට සලකමින්ද ජීවත් වෙන්නේ. ජේසු තුළ ජීවිතයක්ද ගත කරන්නේ ? හිතන්න.. දුවේ පුතේ, ඔබේ තරුණ ජවය සභාවේ දියුණුවට යොදවන්න. ජේසු තුළට ලං වෙන්න. ඔබේ ඔය හැම ප්‍රශ්නයක්ම ජේසුට සම්පුර්ණයෙන්ම බාර දෙන්න. ජීවිතයම වචනයෙන් පමණක් නොව ක්‍රියාවෙනුත් ජේසුට බාර දෙන්න. ඔබ එසේ කරනවානම් ජේසු ඔබට නිදහස් ජීවිතයක් දෙනවාමයි.

ඔබ මවෙක් පියෙක් වෙන්න ඇති. ඔබ ඔබේ දරුවන් ජේසු තුළ ගමනකට යොමු කරනවාද ? නැතිනම් අධ්‍යාපනය කෙරෙහි පමණක්ද ඔවුන් යොමු කරන්නේ. අධ්‍යාපනය අවශ්‍යයි. නමුත් එය පමණක් නොව, ජේසු තුළ ජීවිතය අත්‍යවශ්‍යයි. මේ ලෝකය හැම තත්පරයකට වරක් වෙනස් වෙනවා. ඒ තුළ යක්ෂයා ඔබේ දරුවා බිලි ගන්න බලන් ඉන්නවා. එයින් ඔබේ දරුවාව බේරා ගන්න නම් ජේසු තුළ ගමනක් ඔවුන්ට අත්‍යවශ්‍යයි කියල හැම වෙලේම මතක තබා ගන්න.

Suba Asna - සුබ අස්න

FREE
VIEW